Werkwijze

 

De werkwijze bij Psychologenpraktijk De Kruijf is over het algemeen kortdurend, doelgericht en meestal gebaseerd op inzichten uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik kan niets, ik ben niets waard’, kunnen psychische problemen veroorzaken. 

De therapieën bij Psychologenpraktijk De Kruijf zijn evidence-based wat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Naast Cognitieve GedragsTherapie maken we gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Interpersoonlijke Psychotherapie. 


Naast de reguliere therapiesessies kan alvorens, tijdens of ook na de behandeling een ehelath module aangeboden worden. Hierin krijgt u uitleg over uw klachten, maar ook kunt u oefeningen doen. Daarnaast wordt een ehealth module vaak uitgereikt ter ondersteuning van de bestaande behandelingen (bv. om oefeningen te doen, etc.)

 

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat de psycholoog met de cliënt heeft, noemen we het intakegesprek. Daarbij zal de psycholoog vragen stellen over het probleem en over factoren die het probleem veroorzaken, c.q. in stand houden. Vervolgens wordt u tijdens het tweede gesprek gevraagd een test in te vullen (SQ-48 klachtenlijst) en bespreken we hiervan de uitslag.

 

Analyse/onderzoek van het probleem

Vervolgens gaat de psycholoog met u op zoek waar de instandhoudende factoren voor het probleem zich bevinden. Dit doet hij door zogenaamde functie- en betekenisanalyses op te stellen. Tijdens de behandeling gaat u zich m.b.v. uw psycholoog hierop focussen. Wanneer aan dergelijke instandhoudende factoren het e.e.a. verandert, heeft dit over het algemeen ook direct invloed op uw problematiek.

 

Behandelplan

Na de intake zal een behandelplan in samenspraak met u opgesteld worden en besproken worden. Hierin staat kort beschreven welke diagnose van toepassing is, hoe de klachten zijn ontstaan en wat ze in stand houdt, de doelen van behandeling en de verwachting m.b.t. de duur van de behandeling en volgens welke therapie er gewerkt gaat worden. Dit behandelplan zal naar uw huisarts gestuurd worden, mits u daarvoor toestemming geeft. 

Zo ook zal er na uw behandeling een kort verslag n.a.v. het verloop van de behandeling worden gestuurd met daarin een evaluatie van deze behandeling. Ook zullen er evt. adviezen gegeven worden t.b.v. evt. nazorg en/of medicatiegebruik. Het is belangrijk dat uw huisarts weet wanneer u en waar u in behandeling bent (geweest), hij/zij coördineert uw zorg immers. 

 

Gemiddeld 8-12 sessies

In de volgende gesprekken gaat u samen met de psycholoog met deze analyses aan de slag. Een behandeling duurt gemiddeld zo’n 8-12 sessies. Wanneer u het gevoel hebt uw doelen bereikt te hebben (en de klachten zijn afgenomen) evalueren we dit in een laatste gesprek en vergelijkt de psycholoog met u uw klachtenlijst van vóór de behandeling met een ingevulde klachtenlijst aan het einde van de behandeling. Dit geeft een beeld van de afname van uw klachten tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor terugvalpreventie in dit laatste gesprek (met een eventueel terugvalpreventieplan). 

Na de behandeling zal de huisarts (als u toestemming gegeven hebt) ook weer kort op de hoogte worden gesteld van het verloop van de behandeling. 

 

Korte lijnen

Omdat Psychologenpraktijk De Kruijf zich bevindt in gezondheidscentra, zijn de lijnen met de huisarts over het algemeen zeer kort. Er kan (met uw toestemming) snel overlegd worden over bv. medicatie, verloop van de behandeling, evt. doorverwijzing, e.d. De ervaring leert dat de meeste cliënten dit fijn vinden en hierbij gebaat zijn.

Mocht blijken dat de problematiek niet passend is in de Basis GGZ dan is verwijzing naar bv. de Specialistische GGZ mogelijk. Deze verwijzingen lopen zoveel mogelijk in samenspraak met de huisarts. Een overdracht wordt bij voorkeur 'warm' (d.w.z. mondeling) en indien wenselijk schriftelijk gedaan. 

 

Evaluatie

Tijdens het laatste gesprek wordt u gevraagd een korte vragenlijst  (CQi) in te vullen n.a.v. de ervaring die u heeft met de behandeling en uw behandelaar. Nadat u uit behandeling bent gegaan, wordt u een korte evaluatie toegestuurd (per mail) zodat Psychologenpraktijk De Kruijf zicht heeft op de cliëntervaringen en de feedback kan gebruiken om de praktijk verder te ontwikkelen. 

 

Cliëntervaringen

Om onze behandelingen te evalueren maken wij o.a. gebruik van de CQi. Dit is een uitkomstmaat voor de mate van tevredenheid over de behandeling bij Psychologenpraktijk De Kruijf uitgevoerd en kan gebruikt worden om de zorg te verbeteren. 

In 2018 gaven cliënten de behandeling bij Psychologenpraktijk De Kruijf gemiddeld een 8.5. Met name over de bejegening, het contact en de uitvoering van de behandeling waren cliënten tevreden. 

T.a.v. het wijzen op en gebruik maken van de informatie van cliëntenverenigingen was er nog verbetering mogelijk. Via onderstaande links wordt u doorgestuurd naar passende patiëntenverenigingen:

 

Depressieve klachten: www.depressievereniging.nl

Angst en dwangklachten, ptss: www.adfstichting.nl

Burn-out: www.burn-out.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
BREDA EN WADDINXVEEN:

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Contract met zorgverzekeraarContracten met ALLE zorgverzekeraars

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Direct aanmeldenDirect aanmelden

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Persoonlijke en praktische aanpakPersoonlijke en praktische aanpak

    

   AANMELDEN IN:

   Aanmelden bij Psycholoog Breda - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Aanmelden bij Psycholoog Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Actuele wachttijd


   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf

   GZ-PSYCHOLOOG
   PETER DE KRUIJF

    

   GZ-PSYCHOLOOG
   INEKE JOOSSE

    

   GZ-PSYCHOLOOG
   JACKELIEN HOLLEBRANDSE