Werkwijze volwassenen

 

De werkwijze bij Psychologenpraktijk De Kruijf is over het algemeen kortdurend, doelgericht en meestal gebaseerd op inzichten uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik kan niets, ik ben niets waard’, kunnen psychische problemen veroorzaken. 

De therapieën bij Psychologenpraktijk De Kruijf zijn evidence-based wat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Naast Cognitieve GedragsTherapie maken we gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Interpersoonlijke Psychotherapie. 

 

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat de psycholoog met de cliënt heeft, noemen we het intakegesprek. Daarbij zal de psycholoog vragen stellen over het probleem en over factoren die het probleem veroorzaken, c.q. in stand houden. Vervolgens wordt u tijdens het tweede gesprek gevraagd een test in te vullen (SQ-48 klachtenlijst) en bespreken we hiervan de uitslag.

 

Analyse/onderzoek van het probleem

Vervolgens gaat de psycholoog met u op zoek waar de instandhoudende factoren voor het probleem zich bevinden. Dit doet hij door zogenaamde functie- en betekenisanalyses op te stellen. Tijdens de behandeling gaat u zich m.b.v. uw psycholoog hierop focussen. Wanneer aan dergelijke instandhoudende factoren het e.e.a. verandert, heeft dit over het algemeen ook direct invloed op uw problematiek.

Behandelplan

Na de intake zal een behandelplan in samenspraak met u opgesteld worden en besproken worden. Hierin staat kort beschreven welke diagnose van toepassing is, hoe de klachten zijn ontstaan en wat ze in stand houdt, de doelen van behandeling en de verwachting m.b.t. de duur van de behandeling en volgens welke therapie er gewerkt gaat worden. Dit behandelplan zal naar uw huisarts gestuurd worden, mits u daarvoor toestemming geeft. 

 

Gemiddeld 8-12 sessies

In de volgende gesprekken gaat u samen met de psycholoog met deze analyses aan de slag. Een behandeling duurt gemiddeld zo’n 8-12 sessies. Wanneer u het gevoel hebt uw doelen bereikt te hebben (en de klachten zijn afgenomen) evalueren we dit in een laatste gesprek en vergelijkt de psycholoog met u uw klachtenlijst van vóór de behandeling met een ingevulde klachtenlijst aan het einde van de behandeling. Dit geeft een beeld van de afname van uw klachten tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor terugvalpreventie in dit laatste gesprek (met een eventueel terugvalpreventieplan). 

Na de behandeling zal de huisarts (als u toestemming gegeven hebt) ook weer kort op de hoogte worden gesteld van het verloop van de behandeling. 

 

Korte lijnen

Omdat Psychologenpraktijk De Kruijf zich bevindt in gezondheidscentra, zijn de lijnen met de huisarts over het algemeen zeer kort. Er kan (met uw toestemming) snel overlegd worden over bv. medicatie, verloop van de behandeling, evt. doorverwijzing, e.d. De ervaring leert dat de meeste cliënten dit fijn vinden en hierbij gebaat zijn.

Mocht blijken dat de problematiek niet passend is in de Basis GGZ dan is verwijzing naar bv. de Specialistische GGZ mogelijk. Deze verwijzingen lopen zoveel mogelijk in samenspraak met de huisarts. Een overdracht wordt bij voorkeur 'warm' (d.w.z. mondeling) en indien wenselijk schriftelijk gedaan. 

 

Evaluatie

Tijdens het laatste gesprek wordt u gevraagd een korte vragenlijst  (CQi) in te vullen n.a.v. de ervaring die u heeft met de behandeling en uw behandelaar. Nadat u uit behandeling bent gegaan, wordt u een korte evaluatie toegestuurd (per mail) zodat Psychologenpraktijk De Kruijf zicht heeft op de cliëntervaringen en de feedback kan gebruiken om de praktijk verder te ontwikkelen. 

 

 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
BREDA EN WADDINXVEEN:

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Contract met zorgverzekeraarContracten met ALLE zorgverzekeraars

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Direct aanmeldenDirect aanmelden

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Persoonlijke en praktische aanpakPersoonlijke en praktische aanpak

    

   AANMELDEN IN:

   Aanmelden bij Psycholoog Breda - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Aanmelden bij Psycholoog Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Actuele wachttijd


   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf

   GZ-PSYCHOLOOG
   PETER DE KRUIJF


   Erik Oudman GZ-psycholoog Breda en Waddinxveen

   GZ-PSYCHOLOOG
   ERIK OUDMAN


   GZ-PSYCHOLOOG
   INEKE JOOSSE