Werkwijze

 

De werkwijze bij Psychologenpraktijk De Kruijf is over het algemeen kortdurend, doelgericht, generalistisch en meestal gebaseerd op inzichten uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik kan niets, ik ben niets waard’, kunnen psychische problemen veroorzaken. 

De therapieën bij Psychologenpraktijk De Kruijf zijn evidence-based wat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Naast Cognitieve Gedragstherapie maken we gebruik van EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en Schematherapeutische interventies.

Naast de reguliere therapiesessies kan alvorens, tijdens of ook na de behandeling een e-health module aangeboden worden. Hierin krijgt u uitleg over uw klachten, maar ook kunt u oefeningen doen. Daarnaast wordt een e-health module vaak uitgereikt ter ondersteuning van de bestaande behandelingen.

 

Intakegesprek

Het eerste gesprek dat de psycholoog met de cliënt heeft, noemen we het intakegesprek. Daarbij zal de psycholoog vragen stellen over het probleem en over factoren die het probleem veroorzaken, c.q. in stand houden. Vervolgens wordt u tijdens het tweede gesprek gevraagd een test in te vullen (SQ-48 klachtenlijst) en bespreken we hiervan de uitslag.

 

Analyse/onderzoek van het probleem

Vervolgens gaat de psycholoog met u op zoek waar de instandhoudende factoren voor het probleem zich bevinden. Dit doet hij door zogenaamde functie- en betekenisanalyses op te stellen. Tijdens de behandeling gaat u zich m.b.v. uw psycholoog hierop focussen. Wanneer aan dergelijke instandhoudende factoren het e.e.a. verandert, heeft dit over het algemeen ook direct invloed op uw problematiek.

 

Behandelplan

Na de intake zal een behandelplan in samenspraak met u opgesteld worden en besproken worden. Hierin staat kort beschreven welke diagnose van toepassing is, hoe de klachten zijn ontstaan en wat ze in stand houdt, de doelen van behandeling en de verwachting m.b.t. de duur van de behandeling en volgens welke therapie er gewerkt gaat worden. Dit behandelplan zal naar uw huisarts gestuurd worden, mits u daarvoor toestemming geeft. 

Zo ook zal er na uw behandeling een kort verslag n.a.v. het verloop van de behandeling worden gestuurd met daarin een evaluatie van deze behandeling. Ook zullen er evt. adviezen gegeven worden t.b.v. evt. nazorg en/of medicatiegebruik. Het is belangrijk dat uw huisarts weet wanneer u en waar u in behandeling bent (geweest), hij/zij coördineert uw zorg immers. 

 

Gemiddeld 8-12 sessies

In de volgende gesprekken gaat u samen met de psycholoog met deze analyses aan de slag. We proberen u als cliënt weer zo spoedig mogelijk in uw eigen kracht te zetten en kijken daarbij naar wat u zelf kunt en wat uw netwerk evt. voor u hierin zou kunnen betekenen. Dit doen we door te onderzoeken wat uw talenten en mogelijkheden zijn en wat helpt om uw problemen aan te pakken en door in kaart te brengen hoe uw omgeving u hierbij zou kunnen ondersteunen (bij een depressie bv. is het vaak moeilijk om zélf initiatief te nemen om bv. een eind te gaan wandelen maar kan het u helpen als u bv. met uw buurvrouw een vaste afspraak in de week heeft om een 1/2 uurtje te wandelen). 

 

Een behandeling duurt gemiddeld zo’n 8-12 sessies. Wanneer u het gevoel hebt uw doelen bereikt te hebben (en de klachten zijn afgenomen) evalueren we dit in een laatste gesprek en vergelijkt de psycholoog met u uw klachtenlijst van vóór de behandeling met een ingevulde klachtenlijst aan het einde van de behandeling. Dit geeft een beeld van de afname van uw klachten tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor terugvalpreventie in dit laatste gesprek (met een eventueel terugvalpreventieplan). 

Na de behandeling zal de huisarts (als u toestemming gegeven hebt) ook weer kort op de hoogte worden gesteld van het verloop van de behandeling. 

 

Korte lijnen

Omdat Psychologenpraktijk De Kruijf zich bevindt in gezondheidscentra, zijn de lijnen met de huisarts over het algemeen zeer kort. Er kan (met uw toestemming) snel overlegd worden over bv. medicatie, verloop van de behandeling, evt. doorverwijzing, e.d. De ervaring leert dat de meeste cliënten dit fijn vinden en hierbij gebaat zijn.

Mocht blijken dat de problematiek niet passend is in de Basis GGZ dan is verwijzing naar bv. de Specialistische GGZ mogelijk en/of noodzakelijk. Deze verwijzingen lopen zoveel mogelijk in samenspraak met de huisarts. Een overdracht wordt bij voorkeur 'warm' (d.w.z. mondeling) en indien wenselijk schriftelijk gedaan. 

 

Andere betrokkenen

Het is tijdens de behandeling mogelijk en ook vaak wenselijk om uw naaste omgeving bij de behandeling te betrekken. Denk bv. aan uw partner. Maar ook, bv. bij adolescenten, kunnen ouders betrokken worden. Er kan overleg zijn met de predikant, werkgever, etc. Vaak zal uw behandelaar het betrekken van uw naasten met u bespreken.  Natuurlijk vind dit overleg nóóit zonder uw toestemming plaats. Onze ervaring is dat bij het betrekken van de omgeving een behandeling vaak nog effectiever kan worden, omdat er op deze manier ook in de privé omgeving (meer) aan gewerkt wordt. 

 

Ook kan er natuurlijk overleg plaats hebben met andere behandelaars in de gezondheidszorg, mocht dat uw behandeling ten goede komen. Denk bv. aan overleg met een psycho somatisch fysiotherapeut, diëtist, e.d. Ook hier geldt dat dit nóóit gebeurt zonder uw toestemming. 

 

Evaluatie

Tijdens het laatste gesprek wordt u gevraagd een korte vragenlijst (CQi) in te vullen n.a.v. de ervaring die u heeft met de behandeling en uw behandelaar. Nadat u uit behandeling bent gegaan, wordt u een korte evaluatie toegestuurd (per mail) zodat Psychologenpraktijk De Kruijf zicht heeft op de cliëntervaringen en de feedback kan gebruiken om de praktijk verder te ontwikkelen. 

 

 

Psychologenpraktijk Breda en Waddinxveen

Contracten met ALLE zorgverzekeraars

Direct aanmelden

Persoonlijke en praktische aanpak

Actuele wachttijd

AANMELDEN BREDA

AANMELDEN WADDINXVEEN

Psycholoog Breda + Waddinxveen Peter de Krijf

GZ-PSYCHOLOOG PETER DE KRUIJF

GZ-PSYCHOLOOG INEKE JOOSSE

CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

FIJNE, VERTROUWDE SFEER

PERSOONLIJKE EN PRAKTISCHE AANPAK

Locatie Breda

Kronenburgwerf 23A

 

AANMELDEN BREDA

Locatie Waddinxveen

Mozartlaan 2-4

Parklaan 118

AANMELDEN WADDINXVEEN