Werkwijze jongeren

 

De werkwijze bij Psychologenpraktijk De Kruijf is over het algemeen kortdurend, doelgericht en gebaseerd op inzichten uit de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik kan niets, ik ben niets waard’, kunnen psychische problemen veroorzaken.

 

De werkwijze voor jongeren wijkt in principe niet heel veel af van de werkwijze van volwassenen. Ook bij jou gaan we op zoek naar wat heeft geleidt tot de problematiek én hoe daar mee te leren omgaan.

 

Intake jongeren / ouders

Als behandelaar vind ik het fijn om je ouder(s)/opvoeders bij de behandeling te betrekken, zodat ook zij handvatten ontvangen hoe met jouw problematiek om te gaan. Hierbij volg ik wettelijk gezien de eisen van mijn beroepsvereniging wat betekent dat je vanaf je 16e, zelf mag beslissen of je wel of niet je ouder(s)/opvoeders bij de behandeling betrokken wilt hebben.

Het eerste gesprek dat de psycholoog met de cliënt heeft, noemen we het intakegesprek. Daarbij zal de psycholoog vragen stellen over het probleem en over factoren die het probleem veroorzaken, c.q. in stand houden. Vervolgens wordt jou tijdens het tweede gesprek gevraagd een test in te vullen en bespreken we hiervan de uitslag.

 

Analyse/onderzoek van het probleem

Vervolgens gaat de psycholoog met jou op zoek waar de instandhoudende factoren voor het probleem zich bevinden. Dit doet hij door zogenaamde functie- en betekenisanalyses op te stellen. Tijdens de behandeling ga je m.b.v. jouw psycholoog hierop focussen. Wanneer aan dergelijke instandhoudende factoren het e.e.a. verandert, heeft dit over het algemeen ook direct invloed op jouw problematiek.

 

Gemiddeld 8 sessies

In de volgende gesprekken ga je samen met de psycholoog met deze analyses aan de slag. Een behandeling duurt gemiddeld zo’n 8 sessies. Wanneer je het gevoel hebt je doelen bereikt te hebben (en de klachten zijn afgenomen) evalueren we dit in een laatste gesprek. Je vergelijkt samen met de psycholoog jouw klachtenlijst van vóór de behandeling met een ingevulde klachtenlijst aan het einde van de behandeling. Dit geeft een beeld van de afname van jouw klachten tijdens de behandeling.

 

Driestar College:

Voor leerlingen van het Driestar College in Gouda, bestaat de mogelijkheid om behandeling op school te ontvangen. Meestal zal dit op de vrijdag plaats kunnen hebben. Informeert u naar de mogelijkheden.

 

 

 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
BREDA EN WADDINXVEEN:

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Contract met zorgverzekeraarContracten met ALLE zorgverzekeraars

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Direct aanmeldenDirect aanmelden

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Persoonlijke en praktische aanpakPersoonlijke en praktische aanpak

    

   AANMELDEN IN:

   Aanmelden bij Psycholoog Breda - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Aanmelden bij Psycholoog Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Actuele wachttijd


   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf

   GZ-PSYCHOLOOG
   PETER DE KRUIJF

    

   GZ-PSYCHOLOOG
   INEKE JOOSSE