Vergoeding zorgverzekeraar

 

Psychologenpraktijk de Kruijf heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars!

Per 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Voorheen heette dit Eerstelijns Psychologische zorg. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u vóórdat u start bij de psycholoog een verwijzing van de huisarts kunt overleggen. De meeste psychologische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering.  Een uitzondering hierop vormen de aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblematiek, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek. 

 

Download hier het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk de Kruijf.


Keurmerk Basis GGZ

Psychologenpraktijk De Kruijf heeft aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ te voldoen en zich extra in te spannen voor de juiste zorg op het juiste moment. 

 

Eigen risico

Wanneer u een psycholoog bezoekt zal eerst het eigen risico aangesproken worden. Zodra de grens van uw persoonlijke eigen risico is gehaald, worden de overige kosten vergoed door de zorgverzekering. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Als uw eigen risico al volledig verbruikt is (b.v. wanneer u medicatie moet (bij) betalen) dan worden de kosten verder volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Op basis van uw klachten heeft u recht op een van de vastgestelde trajecten : Kort, Middel, Intensief of Chronisch. In elk traject heeft u te maken met een vastgestelde behandelduur. Voor welk product u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw klachten.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval zal uw psycholoog in overleg met u, overstappen naar een 'zwaarder' product. U blijft dan toch verzekerd van vergoeding.

 

In rekening mag worden gebracht (volgens de richtlijnen van de NZA) 2017:

                                                                                                                         

Code

Prestatie

Maximumtarief

180001

Kort

€ 472,65

180002

Middel

€ 805,34

180003

Intensief

€ 1.262,82

180004

Chronisch

€ 1.165,48

180005

Onvolledig behandeltraject


€ 192,92

 

Niet verschijnen op een afspraak

Mocht u op een afspraak onverhoopt niet kunnen verschijnen, dan verzoek ik u vriendelijk u zo vroeg mogelijk af te melden. Mocht dit afmelden plaats hebben binnen de 24 uur voorafgaande aan de afspraak dan ben ik genoodzaakt een half consult in rekening te brengen.

 

Jeugdzorg via de gemeente

M.i.v. 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging van zorg aan jongeren tot 18 jaar. Dit betekent dat de verzekering hier geen rol meer bij speelt.

 

Voor zowel de vestiging in Breda als Waddinxveen heb ik contracten met de gemeente. Dit betekent dat zorg voor jongeren uit de onderstaande woonplaatsen vergoedt zal worden door de gemeente mits er een indicatie is van het sociaal team OF een verwijzing van de (huis)arts.

 

Contract gemeente Breda, hieronder vallen de plaatsen: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem.

 

Contract gemeente Gouda, hieronder vallen de plaatsen:  Bergambacht, Bodegraven, Gouda, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Zevenhuizen.

 

Lidmaatschappen, links en registraties Psycholoog Peter de Kruijf

 • Afgeronde Universitaire opleiding tot psycholoog (MSc/Drs)
 • Lid van het NIP
 • Geregistreerd als Gz-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) in het BIG-register onder nummer: 59915609125
 • De AGB code van de praktijk: 94-059530
 • De AGB code van de psycholoog: 94-009340

 

 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
BREDA EN WADDINXVEEN:

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Contract met zorgverzekeraarContracten met ALLE zorgverzekeraars

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Direct aanmeldenDirect aanmelden

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Persoonlijke en praktische aanpakPersoonlijke en praktische aanpak

    

   AANMELDEN IN:

   Aanmelden bij Psycholoog Breda - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Aanmelden bij Psycholoog Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Actuele wachttijd


   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf

   GZ-PSYCHOLOOG
   PETER DE KRUIJF


   Erik Oudman GZ-psycholoog Breda en Waddinxveen

   GZ-PSYCHOLOOG
   ERIK OUDMAN


   GZ-PSYCHOLOOG
   INEKE JOOSSE