Vergoeding zorgverzekeraar

 

Psychologenpraktijk de Kruijf heeft contracten met ALLE zorgverzekeraars!

Per 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg). Voorheen heette dit Eerstelijns Psychologische zorg. U hoeft géén eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt (alleen voor personen boven de 18 jaar) wel onder het eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat u vóórdat u start bij de psycholoog een verwijzing van de huisarts kunt overleggen. De meeste psychologische zorg wordt vergoed uit de basisverzekering.  Een uitzondering hierop vormen de aanpassingsstoornissen (psychische klachten n.a.v. een gebeurtenis in het leven die, als de stressor verdwijnt ook weer zullen verdwijnen), relatieproblematiek, enkelvoudige fobieën en (puur) werkgerelateerde problematiek. 

 

Download hier het kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk de Kruijf.


Keurmerk Basis GGZ

Psychologenpraktijk De Kruijf heeft aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ te voldoen en zich extra in te spannen voor de juiste zorg op het juiste moment. 

 

Eigen risico

Wanneer u een psycholoog bezoekt zal eerst het eigen risico aangesproken worden. Zodra de grens van uw persoonlijke eigen risico is gehaald, worden de overige kosten vergoed door de zorgverzekering. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Als uw eigen risico al volledig verbruikt is (b.v. wanneer u medicatie moet (bij) betalen) dan worden de kosten verder volledig vergoed vanuit de basisverzekering.

 

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Op basis van uw klachten heeft u recht op een van de vastgestelde trajecten : Kort, Middel, Intensief of Chronisch. In elk traject heeft u te maken met een vastgestelde behandelduur. Voor welk product u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw klachten.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval zal uw psycholoog in overleg met u, overstappen naar een 'zwaarder' product. U blijft dan toch verzekerd van vergoeding.

 

In rekening mag worden gebracht (volgens de richtlijnen van de NZA) 2022:

                                                                                                                         

CO0107 Ambulant –Behandeling 5 minuten € 27,91

CO0042 Ambulant –Diagnostiek 5 minuten € 35,56

CO0237 Ambulant –Behandeling 15 minuten € 49,89

CO0172 Ambulant –Diagnostiek 15 minuten € 61,31

CO0367 Ambulant –Behandeling 30 minuten € 85,16

CO0302 Ambulant –Diagnostiek 30 minuten € 101,78

CO0497 Ambulant –Behandeling 45 minuten € 120,99

CO0432 Ambulant –Diagnostiek 45 minuten € 142,31

CO0627 Ambulant –Behandeling 60 minuten € 143,71

CO0562 Ambulant –Diagnostiek 60 minuten € 163,37

CO0757 Ambulant –Behandeling 75 minuten € 176,88

CO0692 Ambulant –Diagnostiek 75 minuten € 199,03

CO0887 Ambulant –Behandeling 90 minuten € 216,11

CO0822 Ambulant –Diagnostiek 90 minuten € 244,07

CO1017 Ambulant –Behandeling 120 minuten € 317,73

CO0952 Ambulant –Diagnostiek 120 minuten € 351,55

 

Niet verschijnen op een afspraak

Mocht u op een afspraak onverhoopt niet kunnen verschijnen, dan verzoek ik u vriendelijk u zo vroeg mogelijk af te melden. Mocht dit afmelden plaats hebben binnen de 24 uur voorafgaande aan de afspraak dan ben ik genoodzaakt een half consult in rekening te brengen.

 

 

Psychologenpraktijk Breda en Waddinxveen

Contracten met ALLE zorgverzekeraars

Direct aanmelden

Persoonlijke en praktische aanpak

Actuele wachttijd

AANMELDEN BREDA

AANMELDEN WADDINXVEEN

GZ-PSYCHOLOOG PETER DE KRUIJF

GZ-PSYCHOLOOG INEKE JOOSSE

Psycholoog Breda Rianne

GZ-PSYCHOLOOG RIANNE DEN HAMER

 

CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

FIJNE, VERTROUWDE SFEER

PERSOONLIJKE EN PRAKTISCHE AANPAK

Locatie Breda

Kronenburgwerf 23A

 

AANMELDEN BREDA

Locatie Waddinxveen

Mozartlaan 2-4

Parklaan 118

AANMELDEN WADDINXVEEN