Behandeling burn-out

 

Bij burn-out klachten is er vaak sprake van langdurige overbelasting die samenhangt met werk(zaamheden). Er is veel gegeven (emotioneel) en vaak (te) weinig ontvangen. Mensen met burn-out klachten voelen zich vaak somber, hebben weinig energie, ‘alles wordt teveel’, en vaak treden er ook lichamelijke klachten op zoals hoofdpijn, e.d. Een duidelijk kenmerk is dat gedurende de dag de energie als het ware uit het lichaam wordt gezogen. Om 16.00 uur bv. gaat ‘het licht uit’. Vaak wordt er wat ‘bijgeslapen’ om de dag vol te kunnen houden. Daarnaast is er over het algemeen sprake van een kort lontje wat de relatie met de omgeving niet ten goede komt.

 

Behandeling van burn-out klachten vindt voornamelijk plaats d.m.v. inzichten uit de CGT (Cognitieve GedragsTherapie) o.a. door in te gaan op de balans tussen spanning en ontspanning. Daarnaast is een belangrijk punt het stellen van grenzen, het reëel om te gaan met verantwoordelijkheden, e.d. Daarnaast gaan we in op factoren die energie geven en die energie slurpen en hoe daarmee om te gaan. Een ehealth module met ontspanningsoefeningen is vaak onderdeel van de behandeling.

 

Bij de behandeling van burn-out wordt o.a. ook gebruik gemaakt van (delen van) de generieke module 'arbeid als medicijn'. Hierin vindt u informatie m.b.t bijvoorbeeld ziekte en werk, wet Verbetering Poortwachter, etc. Vele richtlijnen hierin genoemd zullen tijdens de behandeling aan bod komen. Klik hier voor meer informatie.

 

Psychologenpraktijk Breda en Waddinxveen

Contracten met ALLE zorgverzekeraars

Direct aanmelden

Persoonlijke en praktische aanpak

Actuele wachttijd

AANMELDEN BREDA

AANMELDEN WADDINXVEEN

Psycholoog Breda + Waddinxveen Peter de Krijf

GZ-PSYCHOLOOG PETER DE KRUIJF

GZ-PSYCHOLOOG INEKE JOOSSE

CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

FIJNE, VERTROUWDE SFEER

PERSOONLIJKE EN PRAKTISCHE AANPAK

Locatie Breda

Kronenburgwerf 23A

 

AANMELDEN BREDA

Locatie Waddinxveen

Mozartlaan 2-4

Parklaan 118

AANMELDEN WADDINXVEEN