Behandeling burn-out

 

Bij burn-out klachten is er vaak sprake van langdurige overbelasting die samenhangt met werk(zaamheden). Er is veel gegeven (emotioneel) en vaak (te) weinig ontvangen. Mensen met burn-out klachten voelen zich vaak somber, hebben weinig energie, ‘alles wordt teveel’, en vaak treden er ook lichamelijke klachten op zoals hoofdpijn, e.d. Een duidelijk kenmerk is dat gedurende de dag de energie als het ware uit het lichaam wordt gezogen. Om 16.00 uur bv. gaat ‘het licht uit’. Vaak wordt er wat ‘bijgeslapen’ om de dag vol te kunnen houden. Daarnaast is er over het algemeen sprake van een kort lontje wat de relatie met de omgeving niet ten goede komt.

 

Behandeling van burn-out klachten vindt voornamelijk plaats d.m.v. inzichten uit de CGT (Cognitieve GedragsTherapie) o.a. door in te gaan op de balans tussen spanning en ontspanning. Daarnaast is een belangrijk punt het stellen van grenzen, het reëel om te gaan met verantwoordelijkheden, e.d. Daarnaast gaan we in op factoren die energie geven en die energie slurpen en hoe daarmee om te gaan. Een ehealth module met ontspanningsoefeningen is vaak onderdeel van de behandeling.

 

Bij de behandeling van burn-out wordt o.a. ook gebruik gemaakt van (delen van) de generieke module 'arbeid als medicijn'. Hierin vindt u informatie m.b.t bijvoorbeeld ziekte en werk, wet Verbetering Poortwachter, etc. Vele richtlijnen hierin genoemd zullen tijdens de behandeling aan bod komen. Klik hier voor meer informatie.

 

 

PSYCHOLOGENPRAKTIJK
BREDA EN WADDINXVEEN:

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Contract met zorgverzekeraarContracten met ALLE zorgverzekeraars

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Direct aanmeldenDirect aanmelden

   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Persoonlijke en praktische aanpakPersoonlijke en praktische aanpak

    

   AANMELDEN IN:

   Aanmelden bij Psycholoog Breda - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Aanmelden bij Psycholoog Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf 

   Actuele wachttijd


   Psycholoog Breda en Waddinxveen - Psychologenpraktijk Peter de kruijf

   GZ-PSYCHOLOOG
   PETER DE KRUIJF

    

   GZ-PSYCHOLOOG
   INEKE JOOSSE

    

   GZ-PSYCHOLOOG
   JACKELIEN HOLLEBRANDSE