Behandeling van angst, angststoornissen en paniek

 

Paniek

Angst kan zich uiten op heel veel verschillende manieren. Sommigen hebben last van paniekaanvallen, plotseling optredende aanvallen van angst die gepaard gaan met zweten, hartkloppingen, duizeligheid, e.d. Vaak beangstigd dit de cliënt waarbij hij/zij de neiging heeft beangstigende plaatsen te gaan vermijden (agorafobie).

 

Specifieke fobie:

Anderen (h)erkennen angst juist in specifieke situaties of bij specifieke dingen. Denkt u hierbij aan de spinnenfobie of aan claustrofobie, maar ook hoogtevrees kan hieronder geschaard worden.

 

Gegeneraliseerde angst:

Natuurlijk bestaan er ook mensen die zich bijna altijd gespannen voelen. Zij maken zich zorgen over een veelheid van situaties, en vinden het moeilijk deze bezorgheid in de hand te houden. Zij piekeren veel, slapen dientengevolge vaak slecht, ze voelen zich vaak gejaagd, hebben last van spierspanning, maagklachten e.d.

 

Sociale fobie:

Wellicht hebben uw klachten met name te maken met contacten met anderen. U bent bv. bang te gaan blozen, niet uit uw woorden te komen, te stotteren, e.d. U heeft moeite met in het middelpunt te staan, of bv. een presentatie te doen of te spreken in het openbaar. Mensen met een sociale fobie hebben vaak de neiging zich terug te trekken uit sociale contacten.

 

Dwangklachten:

Mensen met dwangklachten hebben last van dwanghandelingen en/of dwanggedachten. U herkent wellicht het controleren of het gas wel echt uit is, de deur op slot. Mensen met dwangklachten zijn hier echter zo veel mee bezig dat dit zeer veel tijd in beslag neemt. Mensen met dwanggedachten hebben het idee dat ze bv. opdringende gedachten moeten neutraliseren door aan andere dingen te denken, te bidden, o.i.d. Ook hiermee zijn zij veel tijd per dag kwijt.

 

Behandeling van angst bestaat enerzijds door het onder de loep nemen van gedachten die een rol spelen in (het in stand houden van) de angstklachten. Vaak spelen irreële verwachtingen een grote rol. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan exposure, wat betekent dat er in stapjes blootstelling aan de angst plaats heeft.

 

Behandeling vindt met name plaats volgens CGT (Cognitieve GedragsTherapie) inzichten. Soms wordt er aanvullend gewerkt met EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)  als er bv. sprake is van nare herinneringen aan bv. een eerste paniekaanval. Mocht bovengenoemde geen effect sorteren dan kan i.o.m. de huisarts ook (aanvullende) medicatie gestart worden. 

 

Behandeling van angststoornissen wordt grotendeels conform de zorgstandaard 'Zorg rondom angstklachten en angststoornissen' uitgevoerd. U leest hierin o.a. hoe matched care in de praktijk vorm gegeven wordt, waarom en hoe uw netwerk bij de behandeling betrokken wordt. 

 

 

Psychologenpraktijk Breda en Waddinxveen

Contracten met ALLE zorgverzekeraars

Direct aanmelden

Persoonlijke en praktische aanpak

Actuele wachttijd

AANMELDEN BREDA

AANMELDEN WADDINXVEEN

Psycholoog Breda + Waddinxveen Peter de Krijf

GZ-PSYCHOLOOG PETER DE KRUIJF

GZ-PSYCHOLOOG INEKE JOOSSE

CONTRACTEN MET ALLE ZORGVERZEKERAARS

FIJNE, VERTROUWDE SFEER

PERSOONLIJKE EN PRAKTISCHE AANPAK

Locatie Breda

Kronenburgwerf 23A

 

AANMELDEN BREDA

Locatie Waddinxveen

Mozartlaan 2-4

Parklaan 118

AANMELDEN WADDINXVEEN